2013/09/18

OBJEKTUA ETA MARRAZKIAMarrazketa teknikoa, objektu ezberdinen irudikapen grafiko sistema bat da, bere azterketa errazteko informazio nahikoa emateko, bere diseinua egitera laguntzeko eta, ondoren, bere eraikuntza eta mantenua ahalbidetzeko xedearekin. Baliabide informatikoen bidez, edo zuzenean, paper edo beste gai lau batzuetan eskuz egiten da.
Objektuak, atalak, makinak, eraikinak, hiri planoak, etab... oinplanoan irudikatzen dira (goiko aldeko bista, sabaiko bista, solairu oinplanoa, estalkia, etab...) altxaeran (aurretiko bista edo albokoa, gutxienez bat), eta sekzioetan (edo mozketa idealetan), bere neurriak, akotazioen bidez argi adieraziz. Gutxienez, bi proiekzio (objektuaren bistak) behar dira, objektuari buruzko informazio baliagarria emateko.

Marrazki tekniko batek, atalaren xehetasun guztiak ikusi ahal izatea erraztu behar du, bere azterketa, eta ondorengo eraikuntza ahalbidetzeko.
Marrazketa teknikoak, zirriborro, krokis, eskema, diagrama, plano elektriko eta elektronikok, elementu mekaniko ororen irudikapenak, arkitektura eta hirigintza planoak bezalako lanak hartzen ditu, kontzeptu geometrikoen laguntzarekin ebatziak, non, matematika, euklidestar geometria, perspektiba eta eskala mota ezberdinak, etab... aplikatuz.
Marrazkia, material ezberdin askotan egin daiteke, paper, mihise edo azetato mota ezberdinak, adibidez. Pantailan ere proiekta daiteke, monitore batean erakutsi, bere bolumenen animazio grafikoak irudikatu, etab...
Marrazki teknikoa egiteko, gai edo tresna ezberdinak erabiltzen dira: mota ezberdineko erregelak, konpasak, arkatzak, eskuairak, kartaboia, marrazketa luma, errotuladoreak, etab... Gaur egun, nagusiki, informatika erabiltzen da, programen bidez lagundutako diseinuaren arloan (Ordenagailuz lagundutako diseinua, 3D, bektoriala, etab...) emaitza ezin hobeekin eta etengabeko hobekuntza prozesuan.
iruzkinik ez: